กิจกรรม Token Travel Thailand

ประชุมครั้งที่ 1

        วันที่ 11 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ IT Square (หลักสี่พลาซ่า-LaksiPlaza)

ประชุมครั้งที่ 2

        วันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ IT Square (หลักสี่พลาซ่า-LaksiPlaza)

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

        วันที่ 31 มีนาคม 2564  เรือ River Star Princess ขึ้นเรือที่เอเชียทีค  ท่าที่ 2  ตรงโกดัง 7