ผ้าทรายเรียงซ้อน

45฿

รับพ้อย 70 %
เงินสด30 %
เก็บค่าส่งปลายทาง หรือตามบิลส่งจริง
รหัส BK-1387
เลข บช. 1332312770/กสิกร/หนึ่งฤทัย ผดุงพล
ชื่อ พัชชานันท์ ณฤทธิ์ฐานนท์ (หนึ่ง)
เบอร์โทร 095-6366364

 ที่  รหัส  รายการ ราคาแนะนำขาย/ราคาปลีก หมายเหตุ
#  007A101  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน FS.1#40         45.00
#  007A102  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน FS.1#60         45.00
#  007A103  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน FS.1#80         45.00
#  007A104  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน FS.1#100         45.00
#  007A105  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน FS.1#120         45.00
#  007A201  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง FH.1#40         45.00
#  007A202  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง FH.1#60         45.00
#  007A203  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง FH.1#80         45.00
#  007A204  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง FH.1#100         45.00
#  007A205  WING ผ้าทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง FH.1#120         45.00