ใบตัดกระเบื้อง/ใบตัดปูน wing

120฿

รับพ้อย 70 %
เงินสด30 %
เก็บค่าส่งปลายทาง หรือตามบิลส่งจริง
รหัส BK-1387
เลข บช. 1332312770/กสิกร/หนึ่งฤทัย ผดุงพล
ชื่อ พัชชานันท์ ณฤทธิ์ฐานนท์ (หนึ่ง)
เบอร์โทร 095-6366364

 ที่  รหัส  รายการ ราคาแนะนำขาย/ราคาปลีก หมายเหตุ
#  004A101  WING ใบตัดกระเบื้อง V.1# 4″       240.00
#  004A102  WING ใบตัดกระเบื้อง V.2# 4″       320.00
#  004A103  WING ใบตัดกระเบื้อง V.3# 4″       460.00
#  004A104  WING ใบตัดกระเบื้อง V.3# 7″     1,050.00
#  004A105  WING ใบตัดกระเบื้อง V.3# 9″     1,350.00
#  004A201  WING ใบตัดปูน L.2# 4″       240.00
#  004B101  ECO ใบตัดกระเบื้อง EV.1# 4″       220.00
#  004B201  ECO ใบตัดปูน EL.1# 4″       120.00
#  004B202  ECO ใบตัดปูน EL.1# 7″       300.00
#  004B203  ECO ใบตัดปูน EL.1# 9″       650.00
#  004B204  ECO ใบตัดปูน EL.1# 14″     3,100.00