ใบเลื่อยวงเดือน wing

240฿

รับพ้อย 70 %
เงินสด30 %
เก็บค่าส่งปลายทาง หรือตามบิลส่งจริง
รหัส BK-1387
เลข บช. 1332312770/กสิกร/หนึ่งฤทัย ผดุงพล
ชื่อ พัชชานันท์ ณฤทธิ์ฐานนท์ (หนึ่ง)
เบอร์โทร 095-6366364

 ที่  รหัส  รายการ ราคาแนะนำขาย/ราคาปลีก หมายเหตุ
#  008A101  WING ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้  4″X24T (W.2)       240.00
#  008A102  WING ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้  4″X30T (W.2)       240.00
#  008A103  WING ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้  4″X40T (W.2)       240.00
#  008A104  WING ใบเลื่อยเครื่องวงเดือน 4″X100T       240.00
#  008A201  WING ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้  7″X24T (W.2)       340.00
#  008A202  WING ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้  7″X30T (W.2)       350.00
#  008A203  WING ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้  7″X40T (W.2)       370.00
#  008A401  WING ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ 14″X24T (W.2)     2,000.00
#  008A402  WING ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ 14″X30T (W.2)     2,000.00
#  008A403  WING ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ 14″X40T (W.2)     2,000.00